โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ให้สัมภาษณ์ข้อมูลประเด็นปัญหาของกลุ่มคนพิการ ในการประชุมผู้นำเยาวชนอาเซียนเพื่อการริเริ่มนโยบายครั้งที่ 6

วันนี้ (13 ม.ค. 65) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม Co – Working Space ชั้น 3 บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ อธิบดี พก. มอบหมายให้ นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เข้าร่วมการประชุมโครงการการประชุมผู้นำเยาวชนอาเซียนเพื่อการริเริ่มนโยบายครั้งที่ 6 (Young ASEAN Leaders Policy Intiative - YALPI 2022) หัวข้อหลักคือ ”อาเซียนในยุคโควิด - 19 : สู่การเสริมสร้างสังคมแห่งการดูแลสำหรับทุกคน” ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มคนพิการ กลุ่มคนไร้บ้าน และกลุ่มแรงงานทำงานบ้าน พร้อมกับให้สัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นปัญหาของกลุ่มคนพิการ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบ Zoom meeting
________________
#ข่าวสารคนพิการ#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag
TikTok : shorturl.at/apqQ2

แกลเลอรี่