โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ให้การต้อนรับ สถาบันราชานุกูล และสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเพื่อหารือการพัฒนาสุขภาพจิตเด็กพิการร่วมกัน

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 60 ปี ชั้น 3 บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดี พก. ให้การต้อนรับแพทย์หญิงนพวรรณ ศรีวงค์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล พร้อมคณะสถาบันราชานุกูล และสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเพื่อหารือประเด็นเรื่องการดูแลสุขภาพจิตเด็กพิการ การพัฒนาบุคลากร การจัดตั้ง One stop serviceสำหรับการออกบัตรประจำตัวคนพิการ และการจัด Respite Care ในระดับชุมชนโดยมี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พก. ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ

________________
#ข่าวสารคนพิการ#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag
TikTok : shorturl.at/apqQ2

แกลเลอรี่