โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือกับ รพ.ศรีธัญญา

วันนี้ (22 ก.พ. 65) เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้การต้อนรับแพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา พร้อมด้วยคณะ พร้อมหารือประเด็นความร่วมมือการจัดบริการสำหรับกลุ่มคนพิการในรูปแบบ Long Term Care เพื่อดูแลด้านสุขภาพระยะยาวของคนพิการ ให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น รวมถึงการจัดบริการสำหรับคนพิการในรูปแบบ one stop service กับศูนย์สุขภาพจิต และหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตทั่วประเทศ ทั้งนี้มีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม
________________
#ข่าวสารคนพิการ#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag
TikTok : shorturl.at/apqQ2

แกลเลอรี่