โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. เปิดอบรมโครงการอาชีวบำบัดสู่การผลิตและพัฒนารูปแบบจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในสถาบัน

วันนี้ (13 ก.ย. 64) เวลา 08.00 น. ณ ห้อง Co - Working Space ชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ กรุงเทพฯ อธิบดี พก. มอบหมาย นางสาวสนธยา บุณยภูษิต รองอธิบดี พก. เป็นประธานเปิดอบรมโครงการอาชีวบำบัดสู่การผลิตและพัฒนารูปแบบจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในสถาบัน ซึ่งจัดโดย กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ (กคพ.) ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2564 เพื่อให้ผู้ใช้บริการ ผู้ดูแล และผู้ปกครองของบุคคลออทิสติก มีความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นการส่งเสริมกิจกรรมอาชีวบำบัดในหน่วยงาน ซึ่งสามารถต่อยอดนำไปประกอบอาชีพให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยมี นางจิตรา เตมีศรีสุข ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้ใช้บริการ และผู้ปกครองของบุคคลออทิสติก จากหน่วยงานในสังกัด รวมจำนวน 56 คน ผ่านระบบ Zoom
____________________
#ข่าวพก #ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?

แกลเลอรี่