โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. เปิดงานสัมมนา "ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในการสร้างงานสร้างอาชีพ" และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของเครือข่ายสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. อธิบดี พก. มอบหมายให้ นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาสาขาประจำจังหวัดและเครือข่ายสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย เรื่อง "ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในการสร้างงานสร้างอาชีพ" และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 จัดขึ้นโดย สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 20 - 23 เดือนกันยายน 2565 พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง "นโยบายการส่งเสริมอาชีพ การมีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนของคนพิการไทย" ณ ห้องประชุมโรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

แกลเลอรี่