โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. เปิดกิจกรรม Kickoff "จริยธรรม นำ Life"

วันนี้ ( 24 ม.ค. 66) เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 60 ปี ชั้น 3 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดี พก. เป็นประธาน เปิดกิจกรรม Kickoff "จริยธรรม นำ Life" มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ส่งเสริมค่านิยม วินัย ซื่อสัตย์ สุจริต จิตอาสา กตัญญู อันเป็นคุณธรรมพื้นฐานให้กับบุคลากรกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พก. รวมถึงบุคลากรหน่วยงานในสังกัด พก.

จากนั้น เวลา 10.00 น. อธิบดี พก. มอบหมายนางพรนิภา มาสิลีรังสี รองอธิบดี พก. นำคณะเจ้าหน้าที่ พก. และหน่วยงานในสังกัด ร่วมกิจกรรม Kickoff “จริยธรรม นำ Life” ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร โดยได้รับความเมตตาจากพระคุณเจ้า พระครูวินัยธรกิตติศักดิ์ โคตมสิสโส (พธ.ม.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เป็นวิทยากรบรรยายธรรม ปฏิบัติธรรมนำชีวิต พร้อมนำชมศิลปะ/วัฒนธรรม/คลังความรู้ และสถาปัตยกรรมที่สำคัญของวัด ซึ่งแฝงไว้ด้วยแนวคิดและค่านิยมที่ดีงามของพระมหากษัตริย์ไทยและคนรุ่นเก่า โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พก. รวมทั้งสิ้น 60 คน เข้าร่วมกิจกรรม

————————
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม #ข่าวพม
#พก #พลังคนพิการ
#คนพิการ #PowerD #PowerDep #DisabilityPower

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag
TikTok : shorturl.at/apqQ2

แกลเลอรี่