โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. เข้าร่วมกิจกรรม “ปฏิบัติการ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” และร่วม MOU การดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวง พม. เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ปฏิบัติการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” EP.2 เศรษฐกิจฐานมนุษย์ และร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย ระหว่างกระทรวง พม. กับ บริษัท วงษ์พาณิชย์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยมีคณะผู้บริหาร กระทรวง พม. พร้อมด้วย นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม.

ทั้งนี้ มีหน่วยงานในสังกัด พก. ร่วมออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 4 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จ.เชียงใหม่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จ.นครศรีธรรมราช สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) จ.นนทบุรี และสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จ.ชลบุรี
________________
#ข่าวสารคนพิการ#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag
TikTok : shorturl.at/apqQ2

แกลเลอรี่