โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล (ใน 26 จังหวัดนำร่อง)

วันนี้ (23 พ.ย. 64) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม DEP WAR ROOM ชั้น 1 อาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร อธิบดี พก. มอบหมายให้ นางสาวสนธยา บุณยภูษิต รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล (ใน 26 จังหวัดนำร่อง) เพื่อรับทราบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมในระดับตำบล ตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยมี นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมฯ โดยมี พมจ. ทั้ง 26 จังหวัด และหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ พก. เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting
________________
#ข่าวสารคนพิการ#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

แกลเลอรี่