Accessibility

Accessibility Tools

โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. หารือ กองทัพบก ขับเคลื่อนการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการ และแนวทางการช่วยเหลือคนพิการที่ค้นพบโดยกองทัพบก

DEP : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันนี้ (4 ก.ค. 67) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมาย นางณฐอร อินทร์ดีศรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ และกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ให้การต้อนรับ คณะกองทัพบก นำโดย พล.ต. มานพ แฝดกลาง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ฝ่ายกำลังพล ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก เพื่อหารือการขับเคลื่อนการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการและแนวทางการช่วยเหลือคนพิการที่ค้นพบโดยกองทัพบก
________________
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
X : https://x.com/DepMsdhs
youtube : www.youtube.com/channel/UC4YS2-CQdKCaRy1WaxeZP6A
Instagram : https://www.instagram.com/dep_msdhs/?hl=en
TikTok : www.tiktok.com/@dep_255?_t=8muKEERinoX&_r=1

แกลเลอรี่