โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. หารือแนวทางขับเคลื่อนโครงการรถไฟความเร็วสูงสำหรับทุกคนในสังคม

วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรับรองอธิบดี ชั้น 3 อาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้การต้อนรับนายพรทรัพย์ ฉัตรศิริสุข ผู้จัดการฝ่ายความยั่งยืนและองค์กรสัมพันธ์ และนางสาวประภาพิศ จำปี หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการรถไฟความเร็วสูงสำหรับทุกคนในสังคม เชื่อมสนามบิน 3 แห่ง ในโครงการแอร์พอร์ต เรลลิงก์ เพื่อสนับสนุนให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในรถไฟความเร็วสูง และส่งเสริมให้คนพิการมีอาชีพ เช่น ดนตรี เทคโนโลยี ร้านกาแฟ ฯลฯ ในโครงการแอร์พอร์ต เรลลิงก์ โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการหารือ

________________
#ข่าวสารคนพิการ#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag
TikTok : shorturl.at/apqQ2

แกลเลอรี่