โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก.ศึกษาดูงาน บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด

วันนี้ (5 เมษายน 2564) เวลา 14.00 น. ณ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด(HUAWEI) อธิบดี พก. มอบหมายนางณฐอร  อินทรดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด พก. ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี ของ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด(HUAWEI) เพื่อศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบปฏิบัติการ 5G  AI  IOT ตลอดจนนวัตกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์บุคลากร พก. ในยุคดิจิทัล และนำความรู้ที่ได้รับมาปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต่อไป โดยมีผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (นางสาวอลิสา จึงวิโรจน์) และทีมงานของบริษัทให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชม

แกลเลอรี่


  • Today: 460
  • Total: 123.256