Accessibility

Accessibility Tools

โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ลงพื้นที่สำรวจการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่)

DEP : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น. ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร พก. โดยกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ (กสส.) มอบหมายให้ นางสาวสิริณัฏฐ์ อ่อนไสว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสิทธิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พก. ลงพื้นที่สำรวจการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ได้แก่ ที่จอดรถ ทางลาด ห้องน้ำ ป้ายสัญลักษณ์ และบริการข้อมูลข่าวสาร ในบริเวณพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร พร้อมมอบรถเข็น(วีลแชร์) จำนวน 2 คัน โดยมีหัวหน้างานบริหารกิจการเดินรถ และเจ้าหน้าที่ บริษัท ขนส่ง จำกัด ร่วมสำรวจพื้นที่การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ จากกรณีได้รับการร้องเรียนสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่) ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ รวมถึงไม่มีรถเข็นสำหรับบริการผู้โดยสารคนพิการและผู้สูงอายุ ซึ่งผลการสำรวจ พบว่า มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบแต่ยังมีรายการทางลาดที่ชำรุดและยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้มีมาตรฐาน ทั้งนี้ พก.ได้ให้ข้อมูลมาตรฐานการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการเพื่อการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว

————————
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม #ข่าวพม
#พก #พลังคนพิการ
#คนพิการ #PowerD #PowerDep #DisabilityPower

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/ https://dfund.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th // https://www.facebook.com/depfund/
X : shorturl.at/kEQX6
youtube : https://www.youtube.com/channel/UC4YS2-CQdKCaRy1WaxeZP6A
Instagram : https://instagram.com/dep_msdhs?igshid=YmMyMTA2M2Y=
TikTok : https://www.tiktok.com/@dep_255?_t=8ai0n0C7YmI&_r=1

แกลเลอรี่


Copyright © 2020 - 2023 qlink