Accessibility

Accessibility Tools

โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ลงพื้นที่ติดตามผลการให้ความช่วยเหลือคนพิการในโครงการครอบครัวอุปการะคนพิการ จ.นนทบุรี

DEP : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันนี้ (14 พ.ค. 67) เวลา 09.00 น. ณ จังหวัดนนทบุรี อธิบดี พก. มอบหมายให้ นางสาวอมรศรี รัศมิทัต ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนนทบุรี และสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ติดตามผลการช่วยเหลือคนพิการในโครงการการจัดหาครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแลในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และให้สัมภาษณ์พร้อมบันทึกเทปรายการ ”เป็นกันเอง“ เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของของปัญหาคนพิการที่ได้รับความเดือดร้อน พร้อมแนะนำโครงการการจัดหาครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิสวัสดิการด้านสังคมให้คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล เน้นการเสริมพลังครอบครัว ให้คนพิการได้อยู่กับครอบครัว ได้รับการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคมได้อย่างมีความสุข

________________
#ข่าวสารคนพิการ#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
X : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag
TikTok : shorturl.at/apqQ2

แกลเลอรี่


Copyright © 2020 - 2023 qlink