Accessibility

Accessibility Tools

โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วม บ.วัลแคน โคอะลิชั่น เตรียมจัดทำสื่อฯ ส่งเสริมอาชีพใหม่หลัง Covid-19 ด้าน AI ของคนพิการ และแผนความร่วมมืออบรม E-commerce

DEP : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันนี้ (12 ม.ค. 64) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม DEP Warroom ชั้น 1 อาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ นางพัชรมณฑ์ ปิติปัญญากุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ เป็นประธานการประชุมหารือ ร่วมกับบริษัท วัลแคน โคอะลิชั่น จำกัด ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพใหม่หลัง Covid-19 ในการทำงานด้าน AI ของคนพิการ เพื่อให้เห็นถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีรายได้ที่สามารถเลี้ยงดูตนเองได้อย่างยั่นยืน รวมทั้งร่วมหารือจัดทำแผนการอบรมหลักสูตรอาชีพสร้างช่องทางการขายของออนไลน์ (E-commerce) และการส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพคนพิการสามารถดำเนินการขายของออนไลน์ และการประชาสัมพันธ์ การจัดแคมเปญส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า โดยมีผู้แทนบริษัทที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พก. เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting

________________
#ข่าวสารคนพิการ#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag
TikTok : shorturl.at/apqQ2

แกลเลอรี่


Copyright © 2020 - 2023 qlink