โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมแสดงเจตจำนง “พก. ไม่ทนต่อการทุจริต” (DEP Zero Tolerance) และกิจกรรม “รักษ์บ้านเกิด Love เมืองนอน ออนซอน พก.” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 9 ธันวาคม 2564

วันนี้ (9 ธ.ค. 64) เวลา 16.00 น. นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดี พก. นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พก. ร่วมกันแสดงเจตจำนง “พก. ไม่ทนต่อการทุจริต” (DEP Zero Tolerance) เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 9 ธันวาคม 2564 และร่วมกิจกรรม “รักษ์บ้านเกิด Love เมืองนอน ออนซอน พก.” เพื่อสร้างจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล ปลูกฝังค่านิยมที่ไม่ทน ไม่ยอม ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต และสนับสนุนการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในองค์กร ในทุกรูปแบบอย่างจริงจัง และเพื่อต้องการให้บุคลากรของ พก. มีวัฒนธรรมองค์กร ซื่อสัตย์ สุจริต จิตอาสา โดยเน้นย้ำให้มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รัก ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ที่ควรมีในทุกองค์กร ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ

________________
#ข่าวสารคนพิการ#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag
TikTok : shorturl.at/apqQ2

แกลเลอรี่