Accessibility

Accessibility Tools

โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมแถลงข่าว "โครงการ S2S ส่งพลังใจ สร้างพลังไทย เข้าใจคนพิการ"

DEP : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันนี้ (21 ก.ย.65) เวลา 13.30 น. ณ ห้องการ์เด้น 4 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค อธิบดี พก. มอบหมายนางพัชรมณฑ์ ปิติปัญญากุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการ
คนพิการ ร่วมงานแถลงข่าว "โครงการ S2S ส่งพลังใจ สร้างพลังไทย เข้าใจคนพิการ" ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีการนำเสนอสารคดีพร้อมผลิตบทเพลงประกอบเรื่องราวของคนพิการต้นแบบ 3 คน ที่มีความโดดเด่น สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนในสังคมแห่งการอยู่ร่วมกัน (Inclusive Society) นอกจากนี้ จะมีการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ต S2S ในวันที่ 24 ก.ย. 65 ณ ศูนย์เยาวชนลุมพินี สวนลุมพินี โดยมีศิลปินนักร้องชื่อดังจำนวนมากมาร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย นายสถาพร นิยมทอง รองประธานมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด นางสาวอนุสรา ชื่นทรวง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดโดย มูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด

แกลเลอรี่


Copyright © 2020 - 2023 qlink