โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมเสวนา ทางออกแกนนำเครือข่ายเพื่อผู้บกพร่องทางจิตกับการทำงานร่วมกับสภาคนพิการทุกประเภทระดับจังหวัด และอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปฏิบัติงานผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการ อธิบดี พก. มอบหมายให้ นางพัชรมณฑ์ ปิติปัญญากุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการ เป็นวิทยากรงานเสวนา โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสริมศักยภาพองค์กรเครือข่ายในการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ช่วงสถานการณ์การเกิดโรคระบาดรวมทั้งภัยพิบัติต่างๆ และประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2564 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤษภาคม 2565 ในหัวข้อ "ทางออกแกนนำเครือข่ายเพื่อผู้บกพร่องทางจิตกับการทำงานร่วมกับสภาคนพิการทุกประเภทระดับจังหวัด และอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด” โดยมี สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting

________________
#ข่าวสารคนพิการ#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag
TikTok : shorturl.at/apqQ2

แกลเลอรี่