โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมเสวนาในงานสัมมนาออนไลน์เพื่อเผยแพร่หลักการกรุงเทพฯ ว่าด้วยการอนุวัติ ประเด็นสาธารณสุขภายใต้กรอบเซนได (Bangkok Principles)

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. อธิบดี พก. มอบหมายให้นางพัชรมณฑ์ ปิติปัญญากุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ ร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาออนไลน์เพื่อเผยแพร่หลักการกรุงเทพฯ ว่าด้วยการอนุวัติ ประเด็นสาธารณสุขภายใต้กรอบเซนได (Bangkok Principles) แบ่งปันประสบการณ์หัวข้อ “การทำงานร่วมกับภาคส่วนที่หลากหลายในการจัดการกับการแพร่ระบาดของข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโควิด – 19 และส่งมอบการสื่อสารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลต่อกลุ่มผู้พิการ : ท้าทาย ความสำเร็จ และข้อเสนอแนะเพื่อประสานงานที่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นในอนาคต” ร่วมกับ ผู้แทนศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) กระทรวงสาธารณสุข และผู้แทนจากองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ประสานงานด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติระดับกระทรวง/หน่วยงาน (DRR Focal Point) และหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการจัดการภัยพิบัติในระดับพื้นที่ จำนวน 160 คน

________________
#ข่าวสารคนพิการ#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag
TikTok : shorturl.at/apqQ2

แกลเลอรี่