โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร สำหรับผู้บริหาร (EA for Executive)

วันนี้ (23 ม.ค. 66) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สป.1 ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร สำหรับผู้บริหาร (EA for Executive) เพื่อบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและกรอบแนวทางการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร ซึ่งมีหัวข้อการอบรม ได้แก่ กรอบการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance Framework) แนวคิดและการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance Benefit) กรอบแนวทางการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Framework) รูปแบบอ้างอิงการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Reference Model) และการจัดการสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Governance) ได้รับเกียรติจาก ดร. สุรัตน์ ตันเทอดทิตย์ บรรยายให้ความรู้ โดยนางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดี พก. พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัด กระทรวง พม. รวมทั้งสิ้น 30 คน เข้าร่วมการประชุม

————————
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม #ข่าวพม
#พก #พลังคนพิการ
#คนพิการ #PowerD #PowerDep #DisabilityPower

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag
TikTok : shorturl.at/apqQ2

แกลเลอรี่