Accessibility

Accessibility Tools

โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมหารือแนวทาง "การมอบความสุขผ่านมื้ออาหาร ให้กับประชาชน 7 กลุ่มเป้าหมาย”

DEP : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันนี้ (24 พ.ย. 65) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สป 1 ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการหารือแนวทาง "การมอบความสุขผ่านมื้ออาหาร ให้กับประชาชน 7 กลุ่มเป้าหมาย” 

ซึ่ง บริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจ ร้านอาหารญี่ปุ่นและร้านอาหารเกาหลีได้มีเจตนารมณ์ ส่งมอบความสุขให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ผ่านมื้ออาหาร จำนวน 7 กลุ่ม จึงร่วมหารือแนวทางการส่งมอบความสุขผ่านมื้ออาหาร ให้กับประชาชน 7 กลุ่มเป้าหมาย เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มอย่างแท้จริง จึงขอหารือแนวทางการส่งมอบความสุขในครั้งนี้ โดยอธิบดี พก. มอบหมายให้ นางพัชรมณฑ์ ปิติปัญญากุล ผู้อำนวยการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ ร่วมหารือ พร้อมด้วย ผู้บริหาร พม. ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการหารือ

______________

#ข่าวสารคนพิการ#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่ 

เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/ 

facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th

twitter : shorturl.at/kEQX6

youtube : shorturl.at/tvIM6

Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

TikTok : shorturl.at/apqQ2

แกลเลอรี่


Copyright © 2020 - 2023 qlink