โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมหารือกับแบรนด์ Kai UKAS designer ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าของหน่วยงานสังกัด พม.

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 สป.พม. อธิบดี พก. มอบหมายให้นางพัชรมณฑ์ ปิติปัญญากุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับคุณพีร์อุมากร วระเศรษฐถาพร เจ้าของแบรนด์ Kai UKAS designer ชื่อดัง เพื่อหารือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า ของหน่วยงานภายใต้สังกัด พม. รวมถึงวางแนวทางการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า และเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้า และส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ ทั้งช่องทางภายในประเทศ และต่างประเทศ

________________
#ข่าวสารคนพิการ#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag
TikTok : shorturl.at/apqQ2

แกลเลอรี่