โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมรับมอบหน้ากากอนามัย จากมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม พร้อมรับมอบนโยบายสำคัญดูแลคนพิการในพื้นที่ช่วงโควิด-19

วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้การต้อนรับ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ (เลขที่ 50 ตำบล ทรงคนอง อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ) เพื่อมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 10,000 ชิ้น จากมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม ให้กับกลุ่มเปราะบางทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย คณะทำงานและคณะผู้บริหาร รมว.พม. ร่วมลงพื้นที่ดังกล่าว

หลังจากนั้น อธิบดี พก. ได้ร่วมประชุมทีม One home และรับมอบนโยบายสำคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยจังหวัดสมุทรปราการ ถือเป็นพื้นที่สีแดง มียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมาก จึงมีความห่วงใยในความปลอดภัยของกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ รมว.พม. ได้กำชับให้ พก. ซึ่งเป็นหน่วยงานในการดูแลกลุ่มคนพิการ และ อพม. ร่วมกันลงพื้นที่ให้ความรู้ ความเข้าใจถึงประโยชน์ของการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กลุ่มบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ เช่น คนพิการกลุ่มออทิสติก ผู้บกพร่องทางสติปัญญา การเรียนรู้ ดาวน์ซินโดรม และสมาธิสั้น รวมทั้งสมาชิกครอบครัวที่อาศัยในบ้านเดียวกัน เพื่อให้ทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ซึ่งจะเริ่มมีการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ณ สถาบันราชานุกูล เขตดินแดง กรุงเทพฯ โดยมี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ  ทีม One Home พม. จังหวัดสมุทรปราการ และประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมการหารือ

__________________________

#ข่าวพก #ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

แกลเลอรี่