โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมประชุมคณะทำงานกำหนดทิศทาง และรูปแบบการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 1/2566

วันนี้ (23 ม.ค. 66) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 60 ปี ชั้น 3 บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร อธิบดี พก. มอบหมาย นางพรนิภา มาสิลีรังสี รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พก. ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานกำหนดทิศทาง และรูปแบบการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ทั้งนี้ มีการหารือเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันบัตรประจำตัวคนพิการให้เป็น Super application ในการให้บริการด้านสิทธิ สวัสดิการสำหรับคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิ สวัสดิการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

————————
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม #ข่าวพม
#พก #พลังคนพิการ
#คนพิการ #PowerD #PowerDep #DisabilityPower

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag
TikTok : shorturl.at/apqQ2

แกลเลอรี่