โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา

วันนี้ (9 ก.ย.64) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม Dep War Room ชั้น 1 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อธิบดี พก. มอบหมาย นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมเจ้าหน้าที่ พก. เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เพื่อให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป โดยมี นายมณเฑียน บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานการประชุมฯ ผ่านระบบ Zoom Meeting
____________________

#ข่าวพก #ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

แกลเลอรี่