Accessibility

Accessibility Tools

โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมงาน "ภารกิจคิดเผื่อ เพื่อคนไทย JUMP THAILAND"

DEP : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับ AIS Academy และบริษัทเลิร์นดิ จำกัด จัดงาน "ภารกิจคิดเผื่อ เพื่อคนไทย JUMP THAILAND" โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานในพิธีเปิดและมีปาฐกถาพิเศษหัวข้อ การเป็นพลเมืองที่ดี เพื่อพาประเทศไทย ก้าวกระโดดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. กล่าวเพื่อเป็นเกียรติหัวข้อ วิสัยทัศน์และการผนึกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การกล่าวถึงบทบาทภาคเอกชนโดยผู้บริหารจากเอไอเอส และกลุ่มอินทัช การเสวนาเรื่อง ภารกิจคิดเผื่อ เพื่อยกระดับสังคมไทย โดยนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวง พม. ร่วมกับผู้แทนเอไอเอส และกลุ่มอินทัช พร้อมผู้แทนที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) บริษัท Trade Commissioner Embassy of Canada บริษัทช้อปปี้ ประเทศไทย งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการโครงการ JUMP THAILAND กับการเป็นคนดีของสังคมไทยตามแนวพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 และเพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดความร่วมมือในการดำเนินโครงการฯ รวมถึงเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน โดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวง พม. ผู้บริหารบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด พร้อมด้วย นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นำคณะผู้บริหารในสังกัดเข้าร่วมงานที่ห้องประชุมชั้น 19 กระทรวง พม. และมีการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Online

________________
#ข่าวพก #ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

แกลเลอรี่