โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมงานพิธีลงนาม MOU การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเทสซอริในสถานรองรับเด็ก ระหว่าง ดย. สมาคมมอนเทสซอริสากล และสมาคมมอนเทสซอริแห่งประเทศไทย

วันนี้ (17 มี.ค. 66) เวลา 10.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเทสซอริในสถานรองรับเด็ก ระหว่าง กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) สมาคมมอนเทสซอริสากล และสมาคมมอนเทสซอริแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในรูปแบบโมเดล การเรียนรู้มอนเทสซอริ (Montessori) ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานรองรับ : เพชรน้ำหนึ่ง มีแนวคิดที่ว่าการพัฒนาเด็กให้เจริญเติบโตให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้นั้น จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้แก่เด็ก ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตามช่วงวัย เจริญเติบโตไปสู่ช่วงวัยอื่นได้อย่างมีคุณภาพ โดยมีนางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวรายงาน ทั้งนี้ อธิบดี พก. มอบหมายให้ นางพรนิภา มาสิรีรังสี รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมพิธี MOU ดังกล่าว ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท จังหวัดนนทบุรี

————————
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม #ข่าวพม
#พก #พลังคนพิการ
#คนพิการ #PowerD #PowerDep #DisabilityPower

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : https://www.youtube.com/channel/UC4YS2-CQdKCaRy1WaxeZP6A
Instagram : https://instagram.com/dep_msdhs?igshid=YmMyMTA2M2Y=
TikTok : https://www.tiktok.com/@dep_255?_t=8ai0n0C7YmI&_r=1

แกลเลอรี่