โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก.ร่วมกิจกรรมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 " ภายใต้แนวคิด "พลังงานวิจัย สู่ยุคใหม่แห่งอนาคต"

วันนี้ (22 พ.ย.64) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม Lotus Suite 5-7 ชั้น 22 โรงแรม เซนทารา และบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซนทรัล เวิร์ลด์ อธิบดี พก. มอบหมายนางสาวเสาวลักษณ์  วิจิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ พก. ร่วมกิจกรรมและรับฟังปาฐกถาพิเศษ ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 ภายใต้แนวคิด "พลังงานวิจัย สู่ยุคใหม่แห่งอนาคต"  โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นผู้ปาฐกถาพิเศษ  หัวข้อเรื่อง ยุทธศาสตร์การบริหารประเทศบนความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรมในสถานการณ์การระบาดของ Covid-19  นอกจากนี้ภายในงานได้มีการแสดงนวัตกรรมและงานวิจัยที่หลากหลายสู่ยุคใหม่แห่งอนาคต

________________
#ข่าวสารคนพิการ#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

แกลเลอรี่