โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมกับ Lazada เพิ่มช่องทางการขายสินค้าและ ผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการคนพิการอย่างต่อเนื่อง

วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดี พก. เป็นประธาน กล่าวต้อนรับผู้ประกอบการร้านค้าคนพิการ ในการจัดประชุมร่วมกับ บริษัท ลาซาด้า ประเทศไทย หัวข้อ "Offline to Online ... ทำการตลาดอย่างไรให้ปังบน Lazada" ผ่านสื่อทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหนึ่งในของขวัญปีใหม่ให้กับคนพิการทั่วประเทศ ผ่านโครงการ “Future of Work เพื่อคนพิการ ... สู่อาชีพใหม่ สร้างรายได้” ที่มีเป้าหมายในการสร้างอาชีพใหม่หลัง Covid-19 ให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ผ่านหลักสูตรอาชีพสร้างช่องทางการขายของออนไลน์ (E-commerce) เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ที่มีผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการ แต่ยังขาดทักษะ องค์ความรู้ และช่องทางการเข้าถึงตลาดออนไลน์บนแพลทฟอร์มต่างๆ ซึ่ง พก. จับมือร่วมกับ บริษัท ลาซาด้า ประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เข้าถึงช่องทางการขายของออนไลน์ (E-commerce) บนแพลทฟอร์มของ Lazada โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารจาก Lazada ผู้บริหารและข้าราชการ พก. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และสถานประกอบการร้านค้าคนพิการ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting

________________
#ข่าวสารคนพิการ#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag
TikTok : shorturl.at/apqQ2

แกลเลอรี่