โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ประชุมหารือแนวทางการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการร่วมกับมูลนิธิการดำรงชีวิตอิสระคนพิการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 23 มิ.ย. 65 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ DEP WARROOM ชั้น 1 นางพัชรมณฑ์ ปิติปัญญากุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ ร่วมกับมูลนิธิการดำรงชีวิตอิสระคนพิการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องผ่านระบบสื่อทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ และแนวทางสำหรับการขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการต่อไป
______________
#ข่าวสารคนพิการ#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag
TikTok : shorturl.at/apqQ2

แกลเลอรี่