โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ประชุมหารือระบบติดตาม (Health Tracking) และประเมินสุขภาพคนพิการ

วันนี้ (25 ม.ค. 65) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ พก. Dep Warroom ชั้น 1 กรมประชาสงเคราะห์ กรุงเทพฯ อธิบดี พก. มอบหมายให้ นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมหารือรายละเอียดและกลไกการทำงานร่วมมือระหว่างองค์กรในการใช้ประโยชน์ระบบติดตาม (Health Tracking) และประเมินผลสุขภาพคนพิการ เพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและรับฟังการนำเสนอ ระบบการติดตามข้อมูลคนพิการ (Health Tracking) และนำไปปรับใช้ประโยชน์ตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน โดยมีผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พก. ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

________________
#ข่าวสารคนพิการ#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag
TikTok : shorturl.at/apqQ2

แกลเลอรี่