โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากเครือข่ายองค์กรด้านคนพิการต่อร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. ....

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 60 ปี ชั้น 3 บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ อธิบดี พก. มอบหมายให้นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากเครือข่ายองค์กรด้านคนพิการต่อร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. .... โดยมีหัวข้อสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. .... และรับฟังความคิดเห็นจากองค์กรด้านคนพิการและเครือข่ายที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. .... โดย นายสุพล บริสุทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย อดีตที่ปรึกษาด้านกฎหมายของกระทรวง พม. ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย องค์กรด้านคนพิการ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และหน่วยงานในสังกัด พก. เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting

________________
#ข่าวสารคนพิการ#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag
TikTok : shorturl.at/apqQ2

แกลเลอรี่