โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ประชุมติดตามการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ปี 2565 : การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมของผู้ประกอบการคนพิการในประเทศไทย โดยมีองค์กร สมาคมคนพิการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัด พก. เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting

________________
#ข่าวสารคนพิการ#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag
TikTok : shorturl.at/apqQ2

แกลเลอรี่