โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ประชุมคณะอนุกรรมมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ

วันนี้ (12 พ.ค. 65) เวลา 09.00 น. ณ ห้องปฏิบัติงานผู้เชี่ยวชาญฯ อาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเข้าร่วมการประชุมกับคณะอนุกรรมมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ เพื่อร่วมพิจารณาและรับทราบข้อมูลการศึกษาการจัดทำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2564 ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) โดยประชุมผ่านระบบ Cisco Webex Meeting

________________
#ข่าวสารคนพิการ#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag
TikTok : shorturl.at/apqQ2

แกลเลอรี่