โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาล่ามภาษามือ ครั้งที่ 6/2564

วันนี้ (10 ก.ย. 64) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม DEP WAR ROOM ชั้น 1 กรมประชาสงเคราะห์ กรุงเทพฯ อธิบดี พก. มอบหมายนางสาวสนธยา บุณยภูษิต รองอธิบดี พก. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาล่ามภาษามือ ครั้งที่ 6/2564 เพื่อพิจารณาการรับรองผลการประเมินความรู้และทักษะการเป็นล่ามภาษามือชุมชน เพื่อการจดแจ้งเป็นล่ามภาษามือชุมชน ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2564 รุ่นเฉพาะกิจ โดยมีสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบ Zoom meeting
____________________

#ข่าวพก #ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

แกลเลอรี่