โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. จับมือ ไออาร์ซี กับสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมหารือแนวทางการส่งเสริมศักยภาพและความร่วมมือในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ นำร่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

วันนี้ (3 มี.ค. 65) เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ กรุงเทพฯ ผศ.ดร.วิไลภรณ์ โคตรบึงแก ว่าที่นายกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย รศ.อภิญญา เวชยชัย ที่ปรึกษาสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย และ นางณัฐวดี ณ มโนรม นายกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ผู้แทน องค์การอินเตอร์เนชั่นแนล เรสคิว คอมมิตตี (ไออาร์ซี) เข้าพบ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดี พก. พร้อมด้วย นางสาวสนธยา บุณยภูษิต รองอธิบดี พก. และ ผู้บริหาร พก./ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแนะนำองค์กรและโครงการส่งเสริมศักยภาพและความร่วมมือในการคุ้มครองผู้หญิง เด็ก และกลุ่มเปราะบางในภาวะภัยพิบัติ โดยในโอกาสนี้ ได้หารือถึงแนวทางการเชื่อมโยงกลไกการดูแลคุ้มครองสิทธิคนพิการ และฐานข้อมูลด้านคนพิการนำร่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่จะขยายผลสู่การส่งต่อรับบริการและเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ ตลอดจน การพัฒนาอาชีพคนพิการที่สอดรับกับสถานการณ์ Covid-19 ด้วย

________________
#ข่าวสารคนพิการ#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag
TikTok : shorturl.at/apqQ2

แกลเลอรี่