โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. จับมือ ดอนบอสโก และบ. แซนด์บ๊อก เอ็นเตอร์ไพส์ จัด “Home Service” อบรมล้างแอร์ สร้างอาชีพทางเลือก สำหรับนักเรียนพิการหูหนวก

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00 น. ณ วิทยาลัยดอนบอสโก กรุงเทพฯ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม “Home Service” การอบรมล้างแอร์เพื่อสร้างอาชีพทางเลือกสำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย (หูหนวก) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ร่วมกับ วิทยาลัยดอนบอสโก และบริษัท แซนด์บ๊อก เอ็นเตอร์ไพส์ จำกัด บูรณาการความร่วมมือในการจัดฝึกอบรมฯ เพื่อสร้างอาชีพทางเลือกสำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย และเป็นการสร้างองค์ความรู้ ทักษะด้านอาชีพสำหรับกลุ่มนักเรียนคนพิการทางการได้ยินและสื่อความหมายของโรงเรียนดอนบอสโก (นักเรียนภาคค่ำ) โดยให้ความรู้ในด้านความปลอดภัยในการทำงาน การบริการที่ประทับใจ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า หลักการทำงานของเครื่องปรับอากาศ เครื่องมือล้างแอร์ และการทำความสะอาดชุดทำความเย็น ภายหลังการฝึกอบรมคนพิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่มีความต้องการล้างแอร์ ทำให้คนพิการสามารถประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และเลี้ยงชีพด้วยตนเอง โดยสามารถใช้เวลาว่างในช่วงกลางวันหารายได้เลี้ยงตนเองระหว่างเรียนได้ นำไปสู่การสร้างงานและสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างแท้จริง

________________

#ข่าวสารคนพิการ#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่ 

เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/ 

facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th

twitter : shorturl.at/kEQX6

youtube : shorturl.at/tvIM6

Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

TikTok : shorturl.at/apqQ2

แกลเลอรี่