โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. จัดหลักสูตร "สิทธิและความเสมอภาคของคนพิการกับการให้บริการทางธนาคาร"

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องออดิโธ่เรียมธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดี พก. เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความตระหนัก เรื่อง "สิทธิและความเสมอภาคของคนพิการกับการให้บริการทางธนาคาร" โดยมีนายเศรษฐจักร ลียากาศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารสูงสุดกำกับการปฏิบัติงาน ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวต้อนรับ ซึ่งการจัดอบรมดังกล่าวมีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปรับมุมมองในเชิงบวกของผู้รับการอบรมต่อคนพิการและความพิการ รวมทั้งการพัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่ธนาคารในการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการที่มารับบริการกับทางธนาคาร ซึ่งธนาคารจะได้นำไปปรับใช้ในการพัฒนาทักษะให้กับพนักงานและเจ้าหน้าที่ของธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ทั่วประเทศให้มีความรู้ความเข้าใจและอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการในการรับบริการธุรกรรมทางการเงินอย่างทั่วถึง

________________

#ข่าวสารคนพิการ#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่ 

เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/ 

facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th

twitter : shorturl.at/kEQX6

youtube : shorturl.at/tvIM6

Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

TikTok : shorturl.at/apqQ2

แกลเลอรี่