โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. จัดประชุมกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 1/2566

วันนี้ (24 ม.ค. 66) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณารายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 และรับทราบผลการปฏิบัติงานของ กอง/กลุ่มงานในสังกัด โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting

————————
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม #ข่าวพม
#พก #พลังคนพิการ
#คนพิการ #PowerD #PowerDep #DisabilityPower

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag
TikTok : shorturl.at/apqQ2

แกลเลอรี่