Accessibility

Accessibility Tools

โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ทีม ศรส.พก. ลงพื้นที่ช่วยเหลือชายพิการซ้ำซ้อน เขตบางเขน กทม.

DEP : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 15.00 น. ณ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ทีม ศรส. พก. ชุดปฏิบัติการที่ 3 ลงพื้นที่ช่วยเหลือชายพิการซ้ำซ้อน (พิการทางสติปัญญาและพิการทางการเรียนรู้) อายุ 45 ปี อาศัยอยู่กับมารดา อายุ 84 ปี ซึ่งเป็นผู้ดูแลคนพิการ มีรายได้ไม่เพียงพอใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและจ่ายค่าห้องเช่า จึงต้องออกมาอาศัยอยู่ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนซึ่งที่สาธารณะไม่สามารถอาศัยอยู่ถาวรได้

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ พก. โดยทีม ศรส.ชุดที่ 3 ได้ลงพื้นที่ประเมินสภาพปัญหา พร้อมให้คำแนะนำสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ และแนะนำโครงการการจัดหาครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล โดยให้ความช่วยเหลือ ดังนี้ 1) แนะนำให้คนพิการได้มีที่อยู่อาศัยชั่วคราว และสามารถเข้ารับการประเมินศักยภาพเพื่อฝึกอาชีพได้ 2) ประสานหน่วยงานทางการแพทย์เพื่อให้คนพิการได้รับยาอย่างต่อเนื่อง 3) นำคนพิการเข้ารับการตรวจโรคติดต่อร้ายแรง ณ สถานพยาบาล 4) นำคนพิการเข้ารับการอุปการะชั่วคราวในหน่วยงานสังกัด พก. และประเมินศักยภาพในการฝึกอาชีพเบื้องต้น
พร้อมประสานกรม ผส. เพื่อนำส่งมารดาตรวจร่างกายเบื้องต้น ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำส่งศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุต่อไป

————————
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม #ข่าวพม
#พก #พลังคนพิการ
#คนพิการ #PowerD #PowerDep #DisabilityPower

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/ https://dfund.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th // https://www.facebook.com/depfund/
X : shorturl.at/kEQX6
youtube : https://www.youtube.com/@dep.channel949
Instagram : https://instagram.com/dep_msdhs?igshid=YmMyMTA2M2Y=
TikTok : https://www.tiktok.com/@dep_255?_t=8ai0n0C7YmI&_r=1

แกลเลอรี่