โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนรัฐบาลฯ(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งกำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๙ กันยายน - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ทาง Internet ที่ http://scholar2.ocsc.go.th


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง