โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขอประกาศเรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายพัฒนาองค์กร ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง