โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประสัมพันธ์จากสำนักงานธนานุเคราะห์ จำนวน 2 เรื่อง

1.ผลการสอบคัดเลือกพนักงานและบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ส่วนพัสดุและยานพาหนะ ฝ่ายอำนวยการ

สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://www.pawn.co.th/assets/files/FL1Nv5D619102021024005.pdf

2.รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานและบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ส่วนการงิน ฝ่ายบริการการเงิน

สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://www.pawn.co.th/assets/files/6OqHT3K118102021043001.pdf


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง