โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประชาสัมพันธ์จำนวน 2 เรื่อง จากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1.สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง Communication officer For Outreach ฯ 

2.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง