โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศ กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง