โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างปฏิบัติงานในสถานคุ้มครองฯ

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างปฏิบัติงานในสถานคุ้มครองฯ จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งพี่เลี้ยง (เพศหญิง) จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 20 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดโทร 045 315319, 045 285359


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง