โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศรับสมัครบุคคลจากกรมเจ้าท่า ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (คนพิการ)

โดยกำหนดวันรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2564 ผู้ประสงค์จำสมัครสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.md.go.th/md/index.php/2014-07-18-01-22-07/application-item/?rss_id=19296


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง