โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างปฏิบัติงานในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานในสุถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 - 17 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดโทร 045 315319

 


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง