โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศขยายระยะเวลาการรับใบสมัครและรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด จนถึงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลการรับสมัครได้ที่ ⇒  https://drive.google.com/file/d/1rbJPokziyTfyKtO1LlZQzBGDev8Gw9jI/view


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง