โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศการรับสมัครงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 -30 มิถุนายน 2564 สมารถศึกษาลายละเอียดได้ที่ https://www.moc.go.th/index.php/2015-10-26-05-59-30/6.html


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง