โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ระบบที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ วิธีการเข้าระบบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ สำหรับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ส่วนกลาง)

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ระบบที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ วิธีการเข้าระบบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ สำหรับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ส่วนกลาง)